Vad kan man göra om man som konsument inte kommer överens med företaget?

Innehållsförteckning

Vad kan man göra om man som konsument inte kommer överens med företaget?

Vad kan man göra om man som konsument inte kommer överens med företaget?

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN.

Vad innebär det att konsumenten har rätt till en specificerad räkning enligt KTJL?

20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

Hur mycket dyrare än beräknat pris för en tjänst vara utan att du har rätt att häva köpet?

Nämnden ansåg att det var klart att något fast pris inte hade avtalats, men att byggfirman hade lämnat en ungefärlig prisuppgift till Berit. En sådan prisuppgift får normalt inte överskridas med mer än 15 procent (36 § konsumenttjänstlagen).

Relaterade inlägg: