Vad ska man göra om man hittar en lös hund?

Innehållsförteckning

Vad ska man göra om man hittar en lös hund?

Vad ska man göra om man hittar en lös hund?

Hittar du en märkning på djuret ska du kontakta ägaren. Om du inte får tag i ägaren ska du kontakta polisen. Om djuret inte är märkt och du tror att det är övergivet ska du kontakta länsstyrelsen, eftersom länsstyrelsen är huvudman för djurskyddslagen. Länsstyrelsen kan du dock endast kontakta på kontorstid.

Vart ringer man om man ser en lös hund?

Detta ska du göra om du ser en herrelös hund Försök fånga in den, om du känner dig bekväm med det. Ring polisen på 114 14. Berätta för polisen hur hunden ser ut och i vilket område du såg den. Är hunden anmäld försvunnen kommer polisen kunna få fram ägaren via ett register.

Får hundar vara lösa i skogen?

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken ska hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig.

Är det olagligt att ha en hund utan koppel?

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. ... I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel. Regeringen kan meddela föreskrifter och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

Får hundar vara lösa på sin tomt?

Det finns inga juridiska skyldigheter att som hundägare gränsa av sin egen tomtgräns för att man äger en hund som vistas lös på den egna tomten. Såvida inte hunden går utanför tomtgränsen och skapar olägenhet för sin omgivning kan inga sådana krav ställas.

Relaterade inlägg: