Vill inte bo hos pappa?

Innehållsförteckning

Vill inte bo hos pappa?

Vill inte bo hos pappa?

Juristen kan i ett första skede kontakta barnets pappa med ett förslag om ändring i umgänge eller vårdnad. Ibland är det lättare att komma överens när man har någon annan som för ens talan. Kan ni inte komma överens är alternativet att du går till domstol för att få beslutat om en ändring den vägen.

Vad gör när jag inte får träffa mitt barn?

Det korta svaret på din fråga är att en vårdnadshavare inte har laglig rätt att förbjuda en förälder från att träffa sina barn. När en förälder medvetet hindrar den andra föräldern att träffa sina barn kallas det umgängessabotage.

När ens barn inte vill ha kontakt?

Gör tydligt att du inte vill uppehålla dig vid det som har varit, men att du saknar dem. Att du inte vill ha något ställningstagande om vem som har gjort rätt eller fel. En oro för detta kan finnas och bli ett hinder när något av dina barn kanske vill närma sig dig. Hör av dig.

Vad gör man om man är rädd för sin pappa?

Om du är otrygg hemma och inte trivs att bo med din pappa är det viktigt att den informationen kommer fram. I vissa fall kan det vara bra att socialtjänsten får veta hur man har det hemma. Det behöver inte handla om att man behöver flytta någon annanstans utan att föräldrar kan få hjälp med sina egna problem.

Kan man tvinga barn?

Är barnet däremot över 18 år kan föräldrarna inte tvinga barnet att delta i aktiviteter. Föräldrar har ett ansvar för barns personliga förhållanden (FB 6 kap. ... Här ska också hänsyn tas till barnets vilja, denna skyldighet ökar ju äldre och mognare barnet är (FB 6 kap. 2 a § tredje stycket).

Relaterade inlägg: