Är barnmorska gynekolog?

Innehållsförteckning

Är barnmorska gynekolog?

Är barnmorska gynekolog?

Barnmorskor är vidareutbildade sjuksköterskor medan gynekologer är läkare som specialiserat sig på gynekologi. För att bli barnmorska måste man läsa Sjuksköterskeprogrammet (3 år), jobba som sjuksköterska i ett år och sedan gå Barnmorskeprogrammet (1,5 år).

Får man be om kvinnlig läkare?

Som patient har du inte enligt lag rätt att välja vilken läkare du vill ha. Men den nya patientlagen öppnar för att du som patient kan välja vart du vill ha din vård.

Relaterade inlägg: