Vad händer i en förundersökning?

Innehållsförteckning

Vad händer i en förundersökning?

Vad händer i en förundersökning?

En utredning för att fastställa om ett brott har begåtts, vem som i så fall kan misstänkas och om bevisningen räcker för att väcka åtal. Förundersökningen leds av en åklagare eller polis.

Vad är en förundersökning för något?

När en polisanmälan har upprättats görs en bedömning av om det finns skäl att tro att ett brott har inträffat och om en brottsutredning, en förundersökning, ska inledas.

Relaterade inlägg: