Vad gör man på första Barnmorskebesöket?

Innehållsförteckning

Vad gör man på första Barnmorskebesöket?

Vad gör man på första Barnmorskebesöket?

Vid det här besöket går barnmorskan och du igenom din sjukdomshistoria, ärftlighet, livserfarenhet och din livssituation. Ni planerar även in dina kommande barnmorskebesök under din graviditet och ser över eventuellt behov av att träffa läkare. Beslut om eventuell fosterdiagnostik tas.

Vilken barnmorska ska jag gå till?

Du får själv välja vilken barnmorskemottagning du vill till och har möjlighet att byta mottagning under graviditeten. Mödrahälsovården är frivillig. Du betalar inte heller något vid besöken hos barnmorskan eller läkaren på barnmorskemottagningen.

Relaterade inlägg: