Vad ska vara med i en bouppteckning?

Innehållsförteckning

Vad ska vara med i en bouppteckning?

Vad ska vara med i en bouppteckning?

Till en bouppteckningsförrättning ska arvsberättigade släktingar, testamentstagare och efterarvingar kallas. Även en make eller maka och sambo ska kallas till förrättningen. Efteråt ska det framgå av bouppteckningen vilka som varit närvarande.

Får man flytta in i ett dödsbo?

Du kan själv tömma ett dödsbo och sedan lägga ut bostaden till försäljning, genom mäklare eller på annat sätt. Du kan välja att flytta in i ett dödsbo, om du till exempel är ensam arvinge, eller om ni är flera gemensamma arvingar som kommer överens. Ett dödsbo förblir just detta fram tills att ett arvskifte skett.

Vem ska vara med vid bouppteckning?

Allmänt om bouppteckning 8 § ÄB. Det är dödsbodelägare som bestämmer tid och ort för när bouppteckningen ska ske. Det är också dödsbodelägarnas uppgift att utse två kunniga och trovärdiga goda män som ska förrätta själva bodelningen, 20 kap. 2 § ÄB.

Vem ska vara med på bouppteckning?

Nästan alla får vara förrättningsmän, t. ex. får en make eller annan anhörig till en dödsbodelägare eller efterarvinge vara förrättningsman. Även en särskild bouppteckningsförrättare som utsetts av Skatteverket får vara förrättningsman (20 kap.

Vad händer efter bouppteckningen?

  • Vad händer efter bouppteckningen? När skatteverket registrerat bouppteckningen fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet och kan användas för att avsluta konton eller ändra lagfart. Bouppteckningen ligger även till grund för bodelning och arvskifte.

När ska du söka anstånd för bouppteckning?

  • Anstånd. Behöver ni söka anstånd ska det göras inom tre månader efter dödsfallet. Ansök genom att ringa eller skriv till oss och förklara varför bouppteckningen inte kan göras. Har du frågor om bouppteckning ska du ringa Skatteupplysningen 0771-567 567. Mejla till handläggare för bouppteckning.

När ska bouppteckningen upprättas?

  • När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidna personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom fyra månader efter dödsfallet.

Hur gör man en bouppteckning steg för steg?

  • Göra en bouppteckning steg för steg Kalla alla delägare i dödsboet till en bouppteckningsförrättning så snart som möjligt. Ta fram underlag som styrker tillgångar och skulder, till exempel fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav. Kalla också två förrättningsmän, som inte är arvingar.

Relaterade inlägg: