Vad kan man bli efter civilekonom programmet?

Innehållsförteckning

Vad kan man bli efter civilekonom programmet?

Vad kan man bli efter civilekonom programmet?

Tjugo år efter examen har de flesta civilekonomer/ekonomer högre befattningar som specialister, projektledare och chefer. Andra är konsulter och arbetar med verksamhetsutveckling. En stor grupp är företagsledare, en del för sina egna företag.

Vad ingår i civilekonomexamen?

För en civilekonomexamen läser du 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. En ekonomexamen är en ekonomie eller filosofie kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier.

Vad krävs för att ta ut en examen i Företagsekonomi?

Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde En kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng ska 90 högskolepoäng vara inom ett huvudområde och inkludera en c-uppsats om 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Övriga 90 hp kan vara i valfria ämnen.

Relaterade inlägg: