Vad tjänar Steriltekniker?

Innehållsförteckning

Vad tjänar Steriltekniker?

Vad tjänar Steriltekniker?

29 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad ska man göra med Flergångsmaterial innan det ska steriliseras?

Desinfektera ytor vid spill av kroppsvätskor. Rengöring och desinfektion i disk- eller spoldesinfektor ska användas i första hand för flergångsmaterial som tål det. Används då tillgång till utrustning för maskinell rengöring saknas. Överväg om engångsmaterial kan användas istället.

Vad är Sterilcentral?

En sterilteknikers arbetsuppgifter på en sterilcentral består av att rengöra, desinfektera, kontrollera och sterilisera kirurgiska instrument. Stor vikt ligger på basala hygienrutiner och patientsäkerhet. Noggrannhet och aseptiskt arbetssätt ska alltid följas i alla arbetsmoment.

Vad är en Ympnål?

Bakterier hämtas från agarplatta eller preparatrör med suspension: Sterilisera ympnålen genom att hastigt bränna av metallskaftet och glödga platinaöglan i gasollågan. Håll öglan nästan lodrät i lågan så att hela metalltråden glödgas samtidigt. Låt ympnålen svalna några sekunder.

Relaterade inlägg: