Vad gör man på en högmässa?

Innehållsförteckning

Vad gör man på en högmässa?

Vad gör man på en högmässa?

Högmässan bygger på stor församlingsaktivitet. Tanken är att Gudsfolket kommer tillsammans inför Gud, ber till honom och tar emot av honom (till exempel förlåtelsen, nattvarden). Högmässan har därför karaktär av lovsång inför Gud, undervisning om Jesus Kristus samt ödmjukhet inför Gud och varandra.

Vad gör man på en ortodox gudstjänst?

Ortodoxa kyrkan firar mässan på traditionellt sätt anser de. De han gjort på samma sätt i snart 2000 år. Gudstjänsten i en ortodox kyrka är som ett mysterie drama, ett heligt skådespel som handlar om Jesu liv från födseln till himmelfärden. Gudstjänsten pågår i ca två timmar och är varje söndag.

Vad finns det för religiösa grunder till att fira gudstjänst?

I ortodoxa kyrkan och romersk-katolska kyrkan firas då alltid mässa, varunder man i de protestantiska samfunden antingen firar nattvard eller predikogudstjänst (i Svenska kyrkan kallad högmässogudstjänst). Viktiga moment i gudstjänsten är bön, lovsång, bibelläsning, predikan och nattvardsfirande.

Vad är Pilgrimsmässa?

Brödet och vinet förvandlas i och med prästens förvandlingsord till Jesu kropp och blod, och intagandet av dem förenar de troende med Jesus och hans offerdöd.

Hur går en gudstjänst till Svenska kyrkan?

Viktiga moment i gudstjänsten är bön, lovsång, bibelläsning, predikan och nattvardsfirande. I romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna utgörs höjdpunkten av offret eller mässoffret och kommunionen. I Svenska kyrkan börjar nattvardsgudstjänster med syndabekännelse och förlåtelse (så kallat infogat skriftermål).

Relaterade inlägg: