Hur länge går man på BVC?

Innehållsförteckning

Hur länge går man på BVC?

Hur länge går man på BVC?

BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Besöken sker hemma och på BVC. Besöken är frivilliga.

Vad kollar BVC på hembesök?

Hembesök till barn som är 8 månader Vid 8 månaders ålder undersöks barnet i enlighet med barnhälsovårdsprogrammet. Tyngdpunkten i besöket är samtal med föräldern/föräldrarna om barnets hälsa och utveckling samt föräldrarollen, barnsäkerhet och familjens vardagsliv.

Hur uppfostrar man en 4-åring?

4-åringen har en bra självkänsla och tror på sin egen förmåga. Världen öppnar sig och barnet söker sig allt längre från sina föräldrar, men behöver förstås också den trygga basen hemma. Ena stunden stor och kapabel, nästa stund liten och behövande. Det är motsatsernas tid.

Hur hanterar man en trotsig 4-åring?

Tydlighet i vardagen kan också hjälpa frustrerade barn. Själv vet du att maten är klar om 10 minuter, men barnet som är inne i lek eller TV-program har inte en aning och omställningen kan vara svår. Att förbereda barnet på avslut av aktiviteter och det som snart ska komma brukar vara en bra hjälp.

Relaterade inlägg: