Vad räknas som busshållplats?

Innehållsförteckning

Vad räknas som busshållplats?

Vad räknas som busshållplats?

Busshållplats är de hållplatser längs en busslinje, där bussen stannar för att lasta på och av passagerare. En busshållplats brukar vara försedd med en skylt som visar var bussen stannar, samt eventuellt väntkur.

När ska jag lämna företräde åt buss?

Din skyldighet är att ”släppa ut” bussen i det körfält som ligger längst till höger på vägen. Om bussföraren skall köra in i ett körfält som ligger längre till vänster har han skyldighet att rätta sig efter de regler som gäller för körfältsbyte. Mötande trafik har väjningsplikt.

Hur många personer får plats i en buss?

Hur många får plats i bussen? Vi har många olika busstorlekar, allt för att kunna tillämpa rätt buss till varje tillfälle! Antalet passagerarplatser i våra bussar varierar från 8 platser ända upp till 81 platser i vår största modell, dubbeldäckaren.

Relaterade inlägg: