När kommer BVC på hembesök?

Innehållsförteckning

När kommer BVC på hembesök?

När kommer BVC på hembesök?

Hembesök till alla familjer i nyföddhetsperioden Familjen erbjuds en tid när båda föräldrarna är hemma. Om en sådan tid inte finns inom ett par dagar efter hemkomsten, kan den första kontakten vara på BVC och hembesök ske vid annat besök, inom barnets första levnadsmånad.

Hur många ord kan en treåring?

Barnen blir mer pratsamma och kan ställa många frågor. Nu finns omkring 1000-1500 ord i det aktiva ordförrådet. Barnen börjar kunna prata om tid (exempelvis idag och imorgon), antal (”jag har fyra bilar”), samt färger och former ("en gul fyrkant"). Fantasi- och rollekar tillsammans med andra barn börjar utvecklas.

Vilken ålder pratar barn rent?

Grunden är lagd för rent tal och de flesta barn behärskar de grundläggande grammatiska reglerna vid 4-5 års ålder.

Relaterade inlägg: