Vad gör man om ens mamma är alkoholist?

Innehållsförteckning

Vad gör man om ens mamma är alkoholist?

Vad gör man om ens mamma är alkoholist?

Du kan skriva ner dina tankar och känslor i ett brev som du ger din mamma när hon är nykter eller till någon vuxen som du litar på. Du kan prata med en skolsköterska, skolkurator eller någon på ungdomsmottagningen som kan hjälpa dig vidare. Du kan prata med någon i familjen, släkten eller någon kompis förälder.

Hur får man sina föräldrar att sluta dricka?

Olika personer behöver olika sorters hjälp. Först och främst brukar man få hjälp att komma i kontakt med någon som man kan prata med individuellt eller i grupp. Om detta inte räcker kan man få mer omfattande stöd via socialtjänsten.

Hur påverkas familjen av alkohol?

14 procent av befolkningen upplever sig negativt påverkade av en närståendes drickande (4). Det kan exempelvis handla om ekonomiska problem, otrygghet och utanförskap. Särskilt barn är utsatta och forskning visar att det finns en ökad risk för ohälsa och försämrade skolresultat att leva med en förälder som dricker (5).

När en förälder missbrukar?

Barn som växer upp med missbruk i familjen kan behöva stöd och skydd från socialtjänsten. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret, men barn och unga som far illa är också ett gemensamt samhällsansvar. För att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar finns en anmälnings- och uppgiftsskyldighet för många yrkesgrupper.

Hur påverkas barn med missbrukande föräldrar?

Barn och unga som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld har högre risk att själva utveckla såväl psykisk som fysisk ohälsa jämfört med andra barn. Det är också vanligt att skolarbetet och skolresultaten påverkas negativt för dessa barn.

Relaterade inlägg: