Vad finns det för fritidsaktiviteter?

Innehållsförteckning

Vad finns det för fritidsaktiviteter?

Vad finns det för fritidsaktiviteter?

2. Vilka typer av fritidsaktiviteter finns? Det ser väldigt olika ut runt om i landet, men på många platser finns aktiviteter inom idrott och motion, kultur, träffpunkter och dansställen, natur- och friluftsliv, motorsport samt anpassade lekplatser och parklekar.

Vad gör barn på sin fritid?

Man kan även välja andra aktiviteter än att idrotta på sin fritid. Bland de som är 12–15 år är det 23 procent som deltar i någon aktivitet med vuxen ledare minst en gång i veckan (exklusive sport). Det kan till exempel röra sig om scouter, teater, musikskola eller kör.

Vad är fritid bra för?

Gör mer - må bättre. Den som känner sig stressad på jobbet gör klokt i att inte stryka tjejmiddagen eller körsången i kalendern. En ny studie visar nämligen att människor med fritidsaktiviteter mår bättre – både fysiskt och psykiskt.

Vad kan man göra på läger?

Planera idrotts- eller hälsosamma motionsaktiviteter anpassade till de unga kvinnors intressen som deltar i lägret. Spela en lagsport, som fotboll, volleyboll eller basketboll. Planera och genomför en lång vandring med ryggsäck med övernattning. Delta i en fotvandring, cykeltur, eller naturvandring.

Vad betyder en meningsfull fritid?

Den meningsfulla fritiden är delvis kopplad till barnens tidigare kunskaper och en del av fritidshemmens uppdrag är att få barnen till att våga utforska nya miljöer och utmana sig själv (2001, s. 182). Enligt Rohlin (2001) sätts styrning och fritid som två motsatta poler inom den pedagogiska praktiken.

Relaterade inlägg: