Har skyddstillsyn?

Innehållsförteckning

Har skyddstillsyn?

Har skyddstillsyn?

Skyddstillsyn är ett straff som äger rum ute i samhället. Straffet innebär en prövotid på tre år och övervakning av frivården under åtminstone det första året. Den som dömts till skyddstillsyn bor hemma och har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare.

Vad gör en socionom inom Kriminalvården?

I din roll gör du risk- och behovsbedömningar och upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. Kriminalvården arbetar utifrån evidensbaserade metoder som baseras på KBT och social inlärningsteori.

Varför får man en övervakare?

En klient kan stå under övervakning efter att ha avtjänat ett fängelsestraff eller genom en dom till skyddstillsyn. Under övervakningstiden arbetar frivården med flera aktiviteter och aktörer samtidigt i syfte att minska risken för återfall i brott. En av dem är biträdande övervakare.

Relaterade inlägg: