Varför bor man på gruppboende?

Innehållsförteckning

Varför bor man på gruppboende?

Varför bor man på gruppboende?

Gruppbostad – för dig som har stora behov av stöd i ditt boende. För dig som har stora behov av stöd i boendet och med omvårdnad finns gruppbostad. ... I huset finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra boende om du vill. Det finns personal dygnet runt som hjälper dig med det du inte klarar själv.

Hur fungerar det på en gruppbostad?

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. Du har en egen lägenhet i gruppbostaden. I det gemensamma utrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden och personalen. I gruppbostaden får du stöd av personal för att du ska känna dig så självständig som möjligt.

Relaterade inlägg: