Vad är farligt för fostret?

Innehållsförteckning

Vad är farligt för fostret?

Vad är farligt för fostret?

Att dricka alkohol under graviditeten kan leda till missfall eller skadorfostret. Även måttliga mängder alkohol kan skada fostret. Under de tre första månaderna av graviditeten är fostret som känsligast för kroppsliga missbildningar, medan hjärnans utveckling kan skadas under hela graviditeten.

Vad räknas som normal födelsevikt?

I Sverige är genomsnittlig födelselängd och födelsevikt cirka 50 cm respektive 3,5 kg med ett spridningsmått (1 standardavvikelse; 1 SD) på 2 cm respektive 0,5 kg. Pojkar är cirka 7 mm längre än flickor och 135 g tyngre.

Kan man påverka barnets födelsevikt?

Ungefär en fjärdedel av den identifierade genetik som styrde födelsevikten kom från faktorer i barnets miljö, exempelvis tillgången på glykos under graviditeten, som i sig var direkt påverkad av mammans genetik. Vissa delar av den genetiska påverkan på födelsevikten kom både direkt från barnet och indirekt från mamman.

Vad kan hända om man dricker alkohol när man är gravid?

Alkohol är skadligt under hela graviditeten och det finns inte någon säker mängd eller tidpunkt för att dricka alkohol när man är gravid. Livsmedelsverket har gått igenom kunskapsläget om alkohol vid graviditet och rådet är även fortsättningsvis att inte dricka alkohol.

Är det farligt att snusa när man är gravid?

Fostret utsätts för skadliga ämnen om du röker eller snusar när du är gravid. Det innebär risker för fostret och för graviditeten. Så fort du slutar med tobak minskar riskerna. Alla kan sluta använda tobak.

Vad räknas som Tillväxthämmad?

Tillväxthämmade foster har sämre utvecklade blodkärl som kan bidra till förhöjt blodtryck. Också leverns och musklernas tillväxt kan påverkas. Allt detta ökar risken för hjärt-kärlproblem längre fram i livet.

När ska bebis passera födelsevikt?

Vikten brukar gå upp igen när amningen eller matningen har kommit igång, men det kan ta upp till 10–14 dagar innan barnet har kommit tillbaka till sin födelsevikt. Viktuppgången kan ta längre tid för barn som har varit sjuka eller är för tidigt födda, upp till tre veckor.

Relaterade inlägg: