Vilka vårdas på MAVA?

Innehållsförteckning

Vilka vårdas på MAVA?

Vilka vårdas på MAVA?

Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, behandlar patienter med akuta medicinska besvär så som hjärtproblem, förgiftningar, diabetes eller mag-tarmbesvär. Vårdtiden kan variera från patient till patient, avdelningen är en akutvårdsavdelning med korta vårdtider. På förmiddagen sker läkarrond och planering av vården.

Är Kava lagligt i Sverige?

I Sverige är det olagligt för hälsokostaffärer att sälja kava, men det är tillåtet att importera från utlandet.

Vad gör en Traumakirurgi?

Traumatologi är en medicinsk forskningsgren som ägnar sig åt studiet av skador och sår som uppkommit till följd av olyckor, våld eller självskador (till exempel självmordsförsök), dess botande, förebyggande och rehabilitering. Traumatologin räknas till kirurgin, och är av betydelse för intensivvården.

Får man besöka Sunderby sjukhus?

Besöksverksamhet. För att komma på studiebesök på sjukhuset, vänligen kontakta den mottagning/klinik ni vill besöka.

Relaterade inlägg: