Vad ingår i stödboende?

Innehållsförteckning

Vad ingår i stödboende?

Vad ingår i stödboende?

Stödboende innebär att barnet/den unge har ett eget boende under placeringstiden. Till stödboendet ska det finnas personal med lämplig utbildning. Barnet eller den unge ska få ett individuellt anpassat stöd för att bland annat klara av boendet och få en meningsfull fritid.

Är stödboende gratis?

Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Vem betalar för stödboende?

Stödboende – bostad med tillgång till personal I närheten av ett stödboende finns det tillgång till en gemensamhetslokal. På ett stödboende betalar du hyra för lägenheten som du bor i. Du betalar ingenting för stödet som du får av personalen.

Hur är det att bo på stödboende?

Ett stödboende innebär att du bor själv, men får stöd för att klara det. Du kan till exempel få bo i en egen lägenhet eller en studentkorridor. Stödboenden är till för unga mellan 16-20 år som inte kan bo hemma.

Vad är ett korttidsboende?

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsboendet kan också beviljas i väntan på att få flytta hem efter vård, eller till ett annat, anpassat boende.

Vad kostar härbärget?

En plats på ett härbärge kostar ca 17 000-20 000 kronor per månad.

Vad kostar en placering på stödboende?

En stödboendeplats kostar i dagsläget mellan 109-180 tkr/år, beroende av vilket stödbehov personen har. För fem platser blir besparingen mellan 545-900 tkr beroende av vilket stödbehov personerna har. För åtta personer blir besparingen alltifrån 872 tkr till 1 440 tkr.

Relaterade inlägg: