Vilka frågor jobbar Rädda Barnen med?

Innehållsförteckning

Vilka frågor jobbar Rädda Barnen med?

Vilka frågor jobbar Rädda Barnen med?

Vi arbetar för att alla barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till enligt Barnkonventionen. Bestämmelserna i den lägger grunden för hela vår verksamhet och vi gör vad vi kan för att alla vuxna ska respektera barns rättigheter.

Vad är syftet med rädda barn?

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen.

Hur har barnen i Sverige?

Barnet har rätt till liv och utveckling. Det betyder att landet måste skydda barnet från att dödas i krig eller i sjukdomar. Rätten till utveckling betyder att barnet har rätt till en bra barndom. Barnet ska ha rätt att säga sin mening och bli lyssnat på.

Vart jobbar Rädda Barnen?

Inom Rädda Barnen Sverige finns drygt 400 medarbetare och majoriteten arbetar på något av våra kontor i Umeå, Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Vilka står bakom Rädda Barnen?

Kämpar för en bättre värld för barn Sex månader senare, den 19 november 1919, bildades Rädda Barnen i Sverige. Ordförande var Ellen Palmstierna och bland de aktiva fanns journalisterna Gerda Marcus och Elin Wägner. Arbetet inriktade sig till en början på att lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget.

Vad står Rädda Barnens symbol för?

Kämpar för en bättre värld för barn Den arrangerade hon ett massmöte i Albert Hall vilket blev startskottet för Save the Children Fund. Eglantyne Jebb insåg att samhället måste förändras för att barn skulle få det bättre och hon var en av de första att formulera begreppet "barnets rättigheter".

Hur lever barn i Sverige?

Över hälften av 12–18-åringarna bor i småhus (66 procent). ... Av de som är födda utomlands bor 61 procent i flerfamiljshus medan 30 procent bor i småhus. Lite fler än hälften av 12–18-åringarna bor med två föräldrar (62 procent). Drygt en tredjedel (35 procent) har föräldrar som inte bor ihop.

Vilka rättigheter har barn i Sverige?

Barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Barn ska skyddas från narkotika. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Vilken målsättning har Rädda Barnen?

Vårt mål är en värld där varje barn har rätt till sin framtid. Att de får vara trygga och skyddade från våld och övergrepp, och har möjlighet att utvecklas och vara delaktiga.

Relaterade inlägg: