Vilka jobbar på Utrikesdepartementet?

Innehållsförteckning

Vilka jobbar på Utrikesdepartementet?

Vilka jobbar på Utrikesdepartementet?

Hela utrikesförvaltningen har cirka 2700 anställda, varav cirka 800 personer arbetar på UD i Stockholm. På utlandsmyndigheterna arbetar drygt 500 utsända tjänstemän från UD tillsammans med cirka 1400 lokalt anställda.

Vad gör man på Regeringskansliet?

Myndigheten är en politiskt styrd organisation, där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras. Tjänstemännen i Regeringskansliet, som till största delen är opolitiska, arbetar med att ta fram underlag till regeringens beslut, och utreda olika frågor.

Vilka jobbar för regeringen?

  • Magdalena Andersson, Statsminister.
  • Eva Nordmark, Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. ...
  • Mikael Damberg, Finansminister. ...
  • Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister.
  • Morgan Johansson, Justitie- och inrikesminister. ...
  • Jeanette Gustafsdotter, Kulturminister.
  • Annika Strandhäll, Klimat- och miljöminister.

Hur får man jobb på utrikesdepartementet?

Ansökningskrav. För att söka till diplomatprogrammet krävs att du har en avslutad akademisk examen motsvarande minst en fil. kand samt B-körkort. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och goda kunskaper i minst ytterligare ett språk - arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska.

Relaterade inlägg: