Vad kan rehabilitering leda till?

Innehållsförteckning

Vad kan rehabilitering leda till?

Vad kan rehabilitering leda till?

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård. Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa efter, till exempel, fysiologisk eller mental sjukdom som lett till funktionsnedsättning.

Vad ingår i medicinsk rehabilitering?

Medicinsk rehabilitering omfattar:

  • rådgivning och handledning som gäller rehabilitering.
  • utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov.
  • en rehabiliteringsundersökning, genom vilken patientens rehabiliteringsmöjligheter utreds.

När får man rehabilitering?

Har du varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering eller fortsatt vård. Målet är att du ska tillbaka ett så normalt liv som möjligt.

Vad är skillnad på rehabilitering och habilitering?

Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att man med habilitering menar insatser till personer med medfödda funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder.

Relaterade inlägg: