Hur länge kan ett barn vara utan syre?

Innehållsförteckning

Hur länge kan ett barn vara utan syre?

Hur länge kan ett barn vara utan syre?

Utan HLR leder hjärtstopp till syrebrist Sådana skador kan uppstå redan efter tre till fyra minuter. Om kroppen är nedkyld kan hjärnan klara syrebristen lite längre. Målet med HLR hjärt-lungräddning är att försöka få igång hjärtverksamheten och andningen igen.

Vilket organ är speciellt känsligt för syrebrist?

Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp blir omedelbart medvetslös och utan andning. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist och om syretillförseln inte genast kan återställas finns risk för bestående hjärnskador.

Vad gör man om ett barn inte andas?

Om barnet är medvetslöst med ingen eller onormal andning, eller om du är osäker på om andningen är normal, ska du direkt ge 5 inblåsningar. Om möjligt uppmana någon annan att larma 112, så att du kan starta HLR. Finns ingen annan i närheten måste du larma själv.

Hur många föds med syrebrist?

Ungefär ett barn per hundra drabbas i samband med förlossningen av ”asfyxi”, ett tillstånd som resulterar i dålig blodcirkulation i kombination med syrebrist. I allvarliga fall kan detta orsaka celldöd i hjärnan.

Vad kan hända vid syrebrist?

Syrebrist i hjärnan leder fort till medvetslöshet och döden. Kortare perioder av syrebrist i hjärnan kan ge hjärnskador. Ett tillstånd där kroppens vävnader har syrebrist kallas hypoxi.

Varför får man syrebrist?

Ju högre över havsnivån du kommer desto lägre är lufttrycket. Då innehåller inte luften lika mycket syre. Det gör att mindre syre kan tas upp i blodet och att kroppen får syrebrist.

Hur räddar man någon som är medvetslös och inte andas?

Du ska däremot inte börja med hjärt-lungräddning om personen är medvetslös men andas normalt. Då ska du lägga personen i stabilt sidoläge och böja huvudet bakåt så att luftvägarna hålls öppna. Därefter ska du larma 112 och stanna kvar hos den medvetslösa personen tills hjälpen kommer.

När ska barn kunna vända sig?

Några exempel på när barn lär sig olika rörelser
Vad som händerÅlder
Griper medvetet2 - 6 månader
Vänder från mage till rygg eller tvärtom3 - 8 månader
Sitter med stöd4 - 9 månader
Sitter själv5 - 10 månader

Relaterade inlägg: