Hur mycket tjänar en fastighetsingenjör?

Innehållsförteckning

Hur mycket tjänar en fastighetsingenjör?

Hur mycket tjänar en fastighetsingenjör?

42 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är fastighetsingenjör?

Fastighetsingenjören har huvudansvaret för att optimera fastighetens värme, ventilation och andra tekniska system och att hyresgästerna får en bra service. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och samtidigt ha ett kostnadsansvar för detta.

Hur blir man fastighetsingenjör?

blir du fastighetsingenjör

  1. Utbildning för att bli fastighetsingenjör. Förkunskaper: 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet. ...
  2. Utbildningar på gymnasienivå för att jobba i fastighetsbranschen. ...
  3. Utbildningar på yrkeshögskola för att jobba i fastighetsbranschen.

Relaterade inlägg: