Vad betyder Tantrakurs?

Innehållsförteckning

Vad betyder Tantrakurs?

Vad betyder Tantrakurs?

Tantra (Sanskrit för "tråd", "varp", "ordning", "regel" eller "lära") är inom buddhism, jainism och hinduism esoteriska skrifter vars centrala innehåll är riter, meditationstekniker och lärdomar. ... De tantriska texterna är ofta skrivna i versform och innehåller omfattande mytologiska skildringar.

Vad är Tantraövningar?

Många av övningarna syftar till att lära deltagarna hur de kan vara öppna och ärliga mot sin partner och hur man kan ge varandra uppskattning, vilket är grunden för det fysiska mötet. En viktig grundprincip inom tantra är att det ska råda en balans mellan manligt och kvinnligt.

Vad innebär Tantrafestival?

Tantrafestivalen är Ängsbackas pirrigaste festival. Den erbjuder dig möjligheten att träffa andra människor som är villiga att utforska sexualiteten, relationer, personlig utveckling och andlighet genom tantra, en av de mest kraftfulla metoderna för självförverkligande.

Relaterade inlägg: