Vad kan man arbeta som statsvetare?

Innehållsförteckning

Vad kan man arbeta som statsvetare?

Vad kan man arbeta som statsvetare?

Vad finns det för möjliga arbeten?

  • utredningsarbete (departementssekreterare, budgetsamordnare, projektadministratör),
  • samhällsgranskning (forskare, journalist, revisionssekreterare),
  • arbete inom och kontakter med myndigheter i Sverige,
  • arbete inom och kontakter med andra länder,

Vad är en Samhällsanalytiker?

Som samhällsanalytiker arbetar du för att förstå och förändra människor som medlemmar av grupper, organisationer och samhällen. I programmet läser du 150hp sociologi och socialpsykologi. ... Du utbildas för att analysera organisationer, samhällen och människor, samt förändra dem.

Vad kan man bli efter Statsvetarprogrammet?

Statsvetarprogrammet ger konkreta och kvalificerade färdigheter för administrativa yrken som handläggare, utredare eller omvärldsanalytiker. Du kan arbeta inom olika organisationer, institutioner och företag som arbetar med politiska frågor.

Vad gör en Samhällsutvecklare?

Att arbeta med samhällsutveckling innebär en strävan efter att bidra till positiv utveckling och skapa ett samhälle där människor känner sig trygga. Det kan handla om att förvalta det vi har och att bygga långsiktigt för kommande generationer, men också om att se till att vi har en beredskap för oförutsedda händelser.

Relaterade inlägg: