Vad menas med officer?

Innehållsförteckning

Vad menas med officer?

Vad menas med officer?

En officer, pluralform officerare, är ett befäl i det militära, som normalt för befäl på kompanichefsnivå och högre.

Vad innebär Trebefälssystem?

Trebefälssystemet omfattar kategorierna officer, specialistofficer och gruppbefäl. ... De har liknande uppgifter och roller som dagens specialistofficerare. – Genom att strukturerat bygga vidare på trebefälssystemet skapas ökade möjligheter för dessa yrkesofficerare, att vidareutvecklas mot specialistofficerare.

Relaterade inlägg: