Vad gör barnskötare på förskolan?

Innehållsförteckning

Vad gör barnskötare på förskolan?

Vad gör barnskötare på förskolan?

Barnskötare är ett pedagogiskt yrke som går ut på att ge barn i förskoleåldern en stimulerande och utvecklande vistelse på dagarna. När du arbetar som barnskötare arbetar du i regel tillsammans med en förskolelärare som sköter den pedagogiska planeringen medan du som barnskötare arbetar mer praktiskt med barnen.

Hur bör en barnskötare vara?

Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet.

Vad Hur Varför planering förskola?

Förskolans läroplan framhåller att verksamheten ska planeras utifrån de mål som finns i läroplanen. Hur målen bäst arbetas mot är upp till de verksamma pedagogerna att avgöra. ... Förskollärarna menar att deras enskilda planering mer eller mindre är till för att förbereda dem inför arbetet i verksamheten.

Relaterade inlägg: