Vad ska man göra vid en trafikolycka?

Innehållsförteckning

Vad ska man göra vid en trafikolycka?

Vad ska man göra vid en trafikolycka?

I Trafikförordningen anges vilka skyldigheter du som trafikant har om du ”med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka”. Om du som trafikant har haft del i en trafikolycka är du skyldig att stanna kvar på platsen och, så gott du kan, hjälpa eventuellt skadade personer (2 kap 8 § Trafikförordningen).

Vilken är den viktigaste faktorn i ett akut skede för att rädda en skadad vid en olycka?

Varna - Varna andra trafikanter genom varningsblinkers så att inte olyckan förvärras. Bara om någon riskerar att bli påkörd eller få ytterligare skador ska man flytta personen, annars ska man aldrig flytta en skadad person. Ring 112 - Ring och förklara vad som har hänt, var det har hänt och hur många som är inblandade.

Måste man hjälpa till vid olycka?

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp Om du upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön ska du, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp.

Relaterade inlägg: