Hur vet jag om det finns mögel i huset?

Innehållsförteckning

Hur vet jag om det finns mögel i huset?

Hur vet jag om det finns mögel i huset?

Om du ser tecken på mögel med blotta ögat är ett yt-test, där du “topsar” området att rekommendera. Om du istället känner av symptom av mögel, så är ett mer avancerat lufttest eller DNA-analys, där du testar dolda angrepp av mögel i din inomhusluft bra.

Vad gör man om man har fått mögel i huset?

Mögelsanering i korthet Mögel i hus kan tas bort i några enkla steg – till att börja med behöver du blekmedel med klor i och vatten. Det finns många sätt att förebygga mögel i huset, det bästa sättet är att se till att det finns ordentlig ventilation och se till att ditt hem luftas och vädras ofta och mycket.

Varför blir det mögel i hus?

Varför uppstår mögel? Mögel trivs i fuktig miljö och uppstår därför i fastigheter med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Fukt finns överallt och är för det mesta synlig i form av vatten, is eller vattenånga.

Hur känner man av mögel?

Vanliga symtom som sätts i samband med fukt och/eller mögel i inomhusmiljön: Slemhinne- och luftvägssymtom - Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.

Hur vanligt är det med mögel i hus?

Det är lätt att tro att många gamla hus drabbas av fuktskador men undersökningar visar att de fastigheter som byggts mellan 1960-1990 är de värst drabbade. Mögel kan se lite olika ut, det är inte alltid svarta små prickar. På fönster bildas det lätt kondens och om färgen flagnar öppnar det för mögelangrepp.

Varför får man mögel?

Om mögelsporer hamnar på ett livsmedel kan det bildas mögel och ibland kan det även bildas mögelgifter, så kallade mykotoxiner. Mögelsvampar är mikroorganismer som växer med trådliknande hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Mycelet kan ofta ses som vita luddiga mer eller mindre stora prickar.

Relaterade inlägg: