Varför gör man PCI?

Innehållsförteckning

Varför gör man PCI?

Varför gör man PCI?

Den kan också göras akut om du plötsligt får svåra kärlkrampsbesvär eller akut hjärtinfarkt och har förträngningar i kärlen. Du får behandlingen på ett sjukhus som har en röntgenavdelning med speciell utrustning för ballongvidgning. Behandlingen kallas också PCI, som är en förkortning för percutan coronar intervention.

Hur lång tid tar en PCI?

Behandlingen brukar ta en till två timmar, men vid komplicerade fall längre tid. Oftast kan du lämna sjukhuset samma dag, eller dagen efter.

Hur fungerar PCI?

Vid en så kallad ballongvidgning går man in med en slang via pulsådern i ljumsken eller handleden och så för man in en tunn metalltråd genom det trånga stället i kranskärlet. Över tråden träs en så kallad ballongkateter och ballongen placeras precis vid förträngningen så att kärlet öppnas upp.

När gör man PCI?

PCI används vid akut hjärtinfarkt Vid en ballongvidgning transporterar katetern en liten ballong som försiktigt blåses upp och vidgar det igentäppta kärlet. I dag kombineras ingreppet med insättandet av ett stent, ett litet rörformat metallnät som håller kärlet öppet även sedan ballongen avlägsnats.

Varför gör man kranskärlsröntgen?

Kranskärlsröntgen röntgas hjärtats kranskärl, vid behov utförs ballongvidgning av förträngningar. Om du har kärlkramp, hjärtinfarkt eller om det finns misstanke om andra hjärtbesvär kan du få genomgå en kranskärlsröntgen för att undersöka om det finns förträngningar eller stopp i kranskärlen.

Hur sätter man in en stent?

Vid förträngning i hjärtats kranskärl monteras en stent under uppsikt med kranskärlsröntgen. Förr gick man in i kroppen vid höger ljumske, i andra hand i vänster ljumske. Efteråt fick patienten ha ett tryckbandage över nedre delen av buken. Själva behandlingen upplevdes inte som smärtsam.

Hur länge kan man ha en stent?

Den vanligaste behandlingslängden är 12 månader vid AKS, vilket också gäller de patienter som genomgått kranskärlskirurgi i stället för PCI/stent. Vid stabil kranskärlssjukdom och PCI/stent är standardtiden 6 månader.

Hur mår man efter kranskärlsröntgen?

mår du efteråt Du får stanna några dagar på sjukhuset om du har genomgått undersökningen i samband med att du har lagts in akut på sjukhus, till exempel för en hjärtinfarkt. Hur länge du behöver stanna beror på vilken behandling du har fått och om någon ytterligare behandling planeras.

Hur länge håller en ballongsprängning?

De nedbrytningsbara stentarna är helt borta efter ca nio månader och preliminära data har visat att kärlet har återfått sin fysiologiska funktion att vidga sig vid två års uppföljning.

Relaterade inlägg: