Vad gör en Personalsamordnare?

Innehållsförteckning

Vad gör en Personalsamordnare?

Vad gör en Personalsamordnare?

Planerar och organiserar rekrytering, utveckling, omplacering och avveckling av personal. Upprättar personalbudget och utbildningsplaner. Deltar i förhandlingar om löner, anställningsvillkor samt tolkar och informerar om arbetsrättsliga lagar och avtal.

Vad är en Personalsekreterare?

Vanliga arbetsuppgifter kan vara: utreda personalbehovet i företaget. sköta rekrytering, annonsering, göra intervjuer och ta in referenser. planera och genomföra introduktion för nyanställd personal. planera kompetensutveckling för alla anställda.

Vad gör en Human Resources?

HR-avdelningens huvuduppgifter är att: ge råd och stöd till chefer i HR-frågor. ge råd och stöd till medarbetare. utveckla HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan.

Relaterade inlägg: