Vad betyder GT värde?

Innehållsförteckning

Vad betyder GT värde?

Vad betyder GT värde?

GT ingår i en fullständig leveranalys för att utvärdera leverns allmänna tillstånd. Analysen är även av vikt vid bedömning av alkoholism och/eller riskbruk. Även ett litet intag av alkohol inom 24 timmar före provtagningen ökar GT-värdet temporärt.

Relaterade inlägg: