Vad gör man om ledbandet är av i foten?

Innehållsförteckning

Vad gör man om ledbandet är av i foten?

Vad gör man om ledbandet är av i foten?

Oavsett vilket ledband som skadas på fotledens yttersida är ett korrekt akut omhändertagande av största vikt för att snabbt minska svullnad och blödning i samband med ledbandsskadan i fotleden. Fotledens skall omgående lindas med en kompressionslinda för effektivt motverka svullnad i samband med skadan.

Hur känns en ledbandsskada?

Symptom: Svullnad och smärta antingen på insida eller utsida knä. Oftas finns en instabilitetskänsla som skapar en osäkerhet på knät. Skadan delas upp i 3 grader: 1: Minimal skada, stabilt eller minimalt instabilt knä.

Hur kan du behandla en stukad fot akut Ledbandsskada?

Någon anledning till akut operation finns inte. Skadan bör behandlas med tidig och aktiv rörelse-, balans- och belastningsträning (se sidan 42). Den första behandlingen består dock av tryckförband, som i vissa fall kombineras med nedkylning. Trycket är dock viktigare än kylan för att minimera svullnad och blödning.

Relaterade inlägg: