Vad kostar ett svenskt patent?

Innehållsförteckning

Vad kostar ett svenskt patent?

Vad kostar ett svenskt patent?

Ej momspliktiga avgifter
Årsavgifter för patentansökningar och patent (SEK)Ordinarie avgiftFörhöjd avgift
4:e avgiftsåret1 5001 800
5:e avgiftsåret1 7002 040
6:e avgiftsåret1 9002 280
7:e avgiftsåret2 1002 520
BE

Vad kostar det att skydda ett varumärke?

För ett företag som vill ha ett skydd i Sverige för sitt varumärke betalar i regel mellan 2 000 kronor till 6 000 kronor. Kostnaden kan, beroende på hur många klasser man vill registrera i, bli högre.

När ska man söka patent?

För att din uppfinning ska gå att patentera måste den uppfylla vissa villkor. Uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd, och den ska vara industriellt tillämpbar, vilket betyder att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik.

Hur länge kan man ha ett patent?

Ett beviljat patent gällerlänge dess innehavare betalar patentmyndigheten en årsavgift för patentet (högst 20 år från den dag då patentansökan gjordes).

Vad innebär patent och varför ansöker man om det?

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem och är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Om du vill vara ensam om din uppfinning och hindra konkurrenter från att använda den utan att betala för det, bör du söka patent.

Är det moms på patent?

Enligt intilliggande beskrivning. Avgifter för ansöknings- och registreringsärenden är inte momspliktiga. Avgifter enligt patentkungörelsen (1967:838, PK) samt Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS).

Hur går det till när man söker patent?

Här hittar du den information du behöver för att ansöka om patent....Vill du söka patent utanför Sverige finns i huvudsak tre olika sätt att göra det på:

  1. Internationell ansökan, PCT.
  2. Europeisk patentansökan, EP-ansökan.
  3. Nationell patentansökan direkt till behörig utländsk myndighet.
BE

Relaterade inlägg: