Vad är en Pålplan?

Innehållsförteckning

Vad är en Pålplan?

Vad är en Pålplan?

Pålplanen visar hur antalet pålar samt vart de ska sitta Lasterna tas upp med pålarna och anpassas utifrån lastplanen. Områden med högre laster kan behöva pålas extra. Mellan dessa pålar ska sedan grundkonstruktionen bära husgrunden.

Hur lång tid tar det att påla?

Ett normalt snitt är 1-3 dagar. Det brukar normalt sett ta en dag att utföra pålningen i ovan exempel. Utöver själva pålningen behöver du en förstärkt platta.

Vad är en Kompensationsgrundläggning?

Stabilitetsproblem är vanligt förekommande i områden med svåra grundförhållanden. Dessa problem kan lösas genom att använda Leca Lättklinker som fyllningsmaterial. Dess lätta vikt minskar den extra belastningen på underlaget som därför kan upprätthålla tillräcklig stabilitet.

Vad gör man när man pålar?

Att påla innebär att man utför en markförstärkning. Man slår ner stålrör i marken och plattan kommer att vila på berg eller fast botten istället för jorden. Det blir en så kallad djupgrundläggning där lasterna flyttas till mark med fasta förhållanden. – För småhus är det oftast stålrör som man slår ner.

Relaterade inlägg: