Vilka språk pratas i Norge?

Innehållsförteckning

Vilka språk pratas i Norge?

Vilka språk pratas i Norge?

Norska
SpråkfamiljIndoeuropeiska språk Germanska språk Nordgermanska språk Väst/Östnordiska språk Norska
Officiell status
Officiellt språk iNorge Nordiska rådet
SpråkmyndighetNorsk språkråd
Språkkoder

Hur många har norska som modersmål?

Norskan har två skriftspråk och har bevarat flera drag från fornnordiskan. Antal talare: 5,3 miljoner människor har norska som modersmål, varav ungefär 55 000 i Sverige.

Vad är det för skillnad på nynorska och bokmål?

I Norge finns två olika språk: bokmål och nynorsk. De två språken liknar varandra mycket, men många ord stavas och böjs olika. Bokmål används främst av dem som bor i Oslo och i de större städerna, medan nynorsk är koncentrerat till glesbygderna — till fjorddalarna i väster och till fjällbygderna.

Hur många talar norska i Norge?

Talad norska och talad svenska är ganska lätt begripliga sinsemellan; detta gäller också norska och danska men i lite mindre grad. I gengäld är skriven norska (speciellt bokmål) och danska mycket lika varandra. Norska talas av omkring 4,5 miljoner personer i Norge, och av omkring en miljon utanför landet.

Hur många pratar bokmål i Norge?

Den norska språksituationen är unik. Norska kan nämligen skrivas med två olika skriftspråk - bokmål och nynorska. Som norsk skolelev får man välja vilket språk man vill använda som huvudspråk. Idag är det knappt 90 procent som väljer bokmål och drygt 10 procent som väljer nynorska.

Hur kom danska språket till?

Danskan har utvecklats från det gemensamma nordiska språket urnordiska, som talades fram till vikingatiden i nuvarande Danmark, Norge och Sverige. ... Under denna period står danskan även under stort inflytande av lågtyska.

Relaterade inlägg: