Vad kostar det att fälla träd på tomten?

Innehållsförteckning

Vad kostar det att fälla träd på tomten?

Vad kostar det att fälla träd på tomten?

Som riktpris kan man säga att nedmontering av ett normalstort träd kostar från 2 5 kr inkl. moms och uppåt. Beskärning, kronutglesning och reducering kostar ungefär detsamma. Vidare beror priset givetvis på hur mycket hjälp som önskas.

Kan man hugga ner träd?

– Generellt sett får du fälla vilka träd du vill på din egen tomt, men det finns en hel del undantag där det kan krävas marklov och även tillstånd från Länsstyrelsen, säger Daniel Daggfeldt, arborist på Svenska Trädmästarna och styrelseledamot i Sveriges Arboristförbund.

När hugga ner träd?

Även om du planterade trädet för 10 år sedan kan du behöva tillstånd för att hugga ner det. Ibland behöver du tillstånd från en certifierad arborist som inspekterar trädet för att kontrollera att det inte är en skyddad art och att nedtagningen inte kan skada personer som bor i närheten.

Hur kan man ta bort träd?

Hur ta bort träd bäst?

  1. Ringbarka, det vill säga ta bort barken och lagret under på ca 10 cm runtom på stammen och vänta 2-3 år tills trädet dött. Såga ner sedan.
  2. Fäll trädet och använd så kallad stubbfräsare som tar bort stubben och rötterna.

Relaterade inlägg: