Får man köra snöskoter på terränghjuling kort?

Innehållsförteckning

Får man köra snöskoter på terränghjuling kort?

Får man köra snöskoter på terränghjuling kort?

Jag har körkort för personbil (B-behörighet). Kan jag köra snöskoter på det? Om du tagit ett körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har du rätt att köra snöskoter med det. ... Om du tagit körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000 har du även rätt att köra snöskoter och terränghjuling.

När får man köra med terränghjuling i terräng?

Gemensamt är krav på skyddshjälm, förarbehörighet och viss ålder (15-18 år), samt att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng. Så fort fyrhjulingen ska användas utanför inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde ska den vara registrerad. Din egen mark gäller inte som inhägnat område.

Får man köra EPA på Moppekort?

Körkort med behörighet AM (moped klass I) ger också rätt att köra traktor a. AM-körkort går att ta från och med 15 år.

Vad står am på körkortet för?

Krav för AM-körkort moped klass l Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt. Åldersgränsen för AM-behörighet är 15 år.

Får man åka fyrhjuling på väg?

Den får inte köras på allmänna vägar och gator. Däremot är det tillåtet att köra en terränghjuling på enskild väg i högst 20 km/tim och att korsa andra vägar (exempelvis mellan två näraliggande skiften i skogsbruket). Ska vara registrerad som terränghjuling och försedd med registreringsskylt fram.

Relaterade inlägg: