När måste man ha ADR utbildning?

Innehållsförteckning

När måste man ha ADR utbildning?

När måste man ha ADR utbildning?

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdande av ADR-intyg.

Vad kostar en ADR utbildning?

Avgiften för ett ADR-prov är 450 kronor på vardagar och 525 kronor på helg.

Vad kostar ADR grund?

Pris: ADR Grundkurs: 3800:- exkl. moms. * Finns möjlighet att gå en e-learnings kurs då grundkursen endast blir 2 dgr. Ring för info.

Vad av följande kräver inte en specialkurs som tillägg på en ADR grundutbildning?

ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. ... ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods.

Hur länge håller ADR?

ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Hur ofta förnyas ADR?

Regelverket ADR uppdateras vartannat år och den nu gällande utgåvan har kunnat tillämpas fr. o.m. den 1 januari 2021.

Relaterade inlägg: