Får man gå i skoterspår?

Innehållsförteckning

Får man gå i skoterspår?

Får man gå i skoterspår?

Detta gäller för alla skoterleder, statliga som allmänna: Skidåkare, hundspann och gående har ALLTID företräde i skoterspåret. ... En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng (50 km/tim inom tätbebyggt område) gäller på skoterleder.

Hur fort får man köra med skoter?

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.

Vad är viktigt att tänka på när man kör på skoterled?

När du kör snöskoter, tänk då på att; Passagerare på skotern eller kälken måste gå över när du passerar en väg. Inom förbudsområde får passage endast ske vid markerad överfart/led. På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, även om vägen är oplogad.

Får man köra skoter inom tätbebyggt område?

Men den privatperson som ska pröva på den nya möjligheten riskerar mer än bara en bakläxa. Trots det kommunala beslutet kan det nämligen fortfarande vara olagligt att köra skoter på villakvarteret ut mot skoterleden. – Trafikföreskrifter som kommunen beslutar om är längst ner i hierarkin.

Var får man köra med snöskoter?

Var får man köra snöskoter?

  • Köra på annans mark och även skogs- eller jordbruksmark om det finns risk att det uppstår skada.
  • Köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.
  • Köra alltför nära bostäder och bebyggelse.
  • Köra snöskoter i skidanläggningar eller i anslutning till dessa.

Får man köra snöskoter på B körkort?

Jag har körkort för personbil (B-behörighet). ... Om du tagit ett körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har du rätt att köra snöskoter med det. Har du tagit körkortet eller traktorkortet vid en senare tidpunkt måste du ha ett förarbevis för snöskoter för att få köra. Läs mer om förarbevis för snöskoter.

Relaterade inlägg: