Vad får finnas i trapphus?

Innehållsförteckning

Vad får finnas i trapphus?

Vad får finnas i trapphus?

Din utrymningsväg Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. En brand där kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning.

Vilket ansvar har fastighetsägaren för PCB radon och asbest?

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-saneringar och som vid saneringar arbetar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds (SFRs) metod eller annan likvärdig metod.

Relaterade inlägg: