Vad kan man skriva på en gravsten?

Innehållsförteckning

Vad kan man skriva på en gravsten?

Vad kan man skriva på en gravsten?

Det enda man kommer på kanske är det uppenbara: Namn, födelsedatum och dödsdatum. Ibland slipper man fundera på det. Det händer ofta att den avlidne redan har formulerat vad han eller hon vill att det ska stå för text på gravstenen. Då behöver man bara komplettera, om det är något ytterligare man vill skriva.

Måste man ha en gravsten?

Många tror att en gravplats måste ha en gravsten, men så är inte fallet. Det går lika bra att ha en gravplats utan sten med en plantering och enklare utsmyckning.

Vad kan man skriva på ett gravljus?

Med ett ljuskort runt gravljuset blir minnesljusen mer personliga och bidrar till en fin inramning på minnesceremonier, gravar och minneslundar. Ljuskorten går både att skriva, rita eller fästa en bild på och hjälper till att förmedla de tankar och känslor vi har till de saknade.

Hur fixar man en gravsten?

Renovering och omslipning av gravsten I det fall man åsidosatt underhållet av gravstenen under en längre tid, eller att den av annan anledning blivit sliten, kan man slipa om hela stenen så att den blir som ny. Detta kostar från cirka 6 000 till 7 000 kronor och man får då all text och yta slipat.

Vad kostar det att gravera en gravsten?

Inskription på egen natursten: Fast pris upp till 40 tecken: 6900 kr inkl moms och montering. Över 40 tecken tillkommer 100 kr/ tecken på priset. Är ytan ojämn tillkommer kostnad för slipning.

Vad kostar montering av gravsten?

I de fall det finns en familjegrav räcker det med textkomplettering av befintlig sten vilket kostar cirka 5 000 kr. Om gravstenen är gammal eller varit utsatt för hårt slitage kan en omslipning bli aktuellt efter en tid. En omslipning och ny montering kostar kr.

Kan man flytta en gravsten?

Enligt 6 kap. 1 § begravningslagen får stoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats inte flyttas från en gravplats för att gravsättas någon annanstans. Tillstånd får dock ges till en sådan flyttning om det finns särskilda skäl för det och om det är klarlagt var stoftet eller askan skall gravsättas på nytt.

När kan man sätta en gravsten?

Leveranstiden är från 4 veckor och uppåt beroende på vilken typ av sten man väljer. Om man haft jordbegravning måste man vänta en tid innan man kan sätta upp en gravsten. Det kan i vissa fall vara lämpligt att vänta ända upp till 1 år. Detta beror på att sättningar i jorden annars kan rubba stenens position.

Hur länge håller ett gravljus?

Ett vanligt gravljus brinner från två upp till fem dygn. För att få lång brinntid innehåller ljusen oftast olja istället för stearin.

Vad kostar det att rista in namn på gravsten?

Kostnaden för åtgärden ligger mellan 12 kr. I de fall stenen väger mer än 150 kg (är över 0,48 m2 vid 10 cm tjocklek) tillkommer en kostnad på 1000 kr. Om stenen är större än 0,7 m2 vid 10 cm tjocklek kan vi inte ta in stenen och då inte heller åta oss uppgiften.

Relaterade inlägg: