Varför jourhem?

Innehållsförteckning

Varför jourhem?

Varför jourhem?

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Det kan bland annat handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet.

Vad ska Omkostnadsersättningen täcka?

Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen. I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna.

Varför vill du bli familjehem?

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. ...

Relaterade inlägg: