Hur många läser vidare efter gymnasiet?

Innehållsförteckning

Hur många läser vidare efter gymnasiet?

Hur många läser vidare efter gymnasiet?

För att undersöka utbildningsnivån tittar vi på den del av befolkningen som är 25–64 år. I den gruppen har 44 procent läst vidare efter gymnasiet. Vi kan också se att 29 procent är högutbildade, vilket innebär att de har en utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet.

Kan man börja universitet efter gymnasiet?

Direkt efter gymnasietkan du studera vidare på högskola eller universitet. De erbjuder högre studier i form av enskilda kurser eller program. Skillnaden mellan högskola och universitet är att universitet generellt kan ge examina på forskarutbildningsnivå (dock kan högskola söka tillstånd för detta).

När börjar de flesta studera?

Svenska studenter påbörjar sina studier senare än studenter i andra länder. I snitt börjar vi studera vid 25 års ålder, vilket är en siffra som ligger högt i jämförelser med OECD. Vi är också relativt sena med att ta ut vår första examen från universitet och högskolor.

Kan man ta sabbatsår efter gymnasiet?

Sabbatsår eller gap year som det också kan kallas är en period när man vanligtvis tar en paus från sina studier mellan gymnasiet och universitetet. Det är en lärorik tid i livet när man får nya perspektiv, reser, arbetar och framförallt lär sig otroligt mycket om sig själv.

Hur många läser högskola?

Det totala antalet studenter ökade med 18 000 studenter till 428 800, vilket motsvarar en ökning med knappt 5 procent. Det totala antalet kvinnor var 262 600 personer medan antalet män var 166 100 personer. Jämfört med de senaste läsåren ökade antalet studenter som läste på vårterminen.

Relaterade inlägg: