Är Dagssländan?

Innehållsförteckning

Är Dagssländan?

Är Dagssländan?

Även om allt gått bra är dagsländan inte färdig för sitt liv i luften då den har ännu en hudömsning kvar innan den blir en fullbildad insekt. Dagsländor är på så sätt det enda kända exemplet på en med flygförmåga utrustad insekt som ömsar hud.

Hur dör dagsländor?

Dagsländan lever flera månader under vattnet som larv. Som vuxen fullbildad slända lever den sällan mer än en eller några dagar. En trollslända kan leva i flera månader från äggstadiet tills den blir vuxen och dör. Ju längre norrut trollsländan lever, desto längre tid är sländan larv.

Hur ser en dagslända ut?

Dagsländor är långsträckta och klent byggda insekter med två eller tre långa stjärtspröt (terminalfilament och två cerci) samt stora, breda framvingar och mycket mindre bakvingar eller utan bakvingar. Vingarna har ett tätt ribbnät och påminner något om trollsländornas.

Hur stor kan en trollslända bli?

Storleken inom ordningen varierar från ett vingspann på mindre än 20 millimeter till ett vingspann på över 160 millimeter. En av de minsta trollsländorna är Agriocnemis pygmaea med ett vingspann på bara 18 millimeter. Störst är Megaloprepus caerulatus som har ett vingspann på 190 millimeter.

Relaterade inlägg: