Vad innebär förälskelse?

Innehållsförteckning

Vad innebär förälskelse?

Vad innebär förälskelse?

I förälskelsen luckras gränserna mellan det egna jaget och den andra upp. Man blir mottaglig för en annan människas väsen, ofta rent av uppslukad. Den andra personen upptar plötsligt alla ens tankar och allt annat blir mindre viktigt. Hunger- och trötthetskänslor minskar, sexlust och behovet av närhet ökar.

Kan man tappa matlusten när man är kär?

När du är förälskad frigörs hormonet kortisol i kroppen, vilket kan leda till att blodkärlen drar i hop sig. Det kan få dig att tappa aptiten och känna dig illamående.

Varför har man svårt att bli kär?

Det kan bero på personlighet eller tidigare upplevelser. Att vara förälskad är omtumlande och det är svårt att känna att man har koll på läget. Man är utlämnad till vad man känner. Man kan inte heller styra sig själv men viljan för att bli förälskad eller attraherad.

Relaterade inlägg: