Vad gör en bildlärare?

Innehållsförteckning

Vad gör en bildlärare?

Vad gör en bildlärare?

Bildlärare , eller lärare i bild, är ett yrke för dig med sinne för färg och form, som tycker om att arbeta med barn och ungdomar. Lärare i bild undervisar i grundskolan eller på gymnasiet. Man undervisar i bildämnet, i exempelvis teckning, målning och fotografering.

Vad gör en konstlärare?

I gymnasieskolan undervisar bildlärare framförallt i estetisk verksamhet och i bildämnen på estetiska programmet och mediaprogrammet. ... Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig med bildspråk, men även öka förståelsen för att bilder berättar, informerar, underhåller och förmedlar budskap.

Vad behöver man för att bli bildlärare?

Behörigheten dit är: Grundläggande högskolebehörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Ibland lämnar man arbetsprover för att bli antagen till utbildning som bildlärare.

Vad gör en Bildpedagog?

Kurser inom ämnet Bildpedagogik omfattar teoretiskt arbete och praktiskt bildskapande arbete med utgångspunkt i såväl form som innehåll och idé. ... I undervisningen möter studenterna både analoga och digitala metoder, medier och material för bildframställning.

Hur mycket tjänar man som fritidspedagog?

Lönestatistik fritidspedagog
ÅrPrivata
201940 700 kr
201837 200 kr
201735 600 kr
201634 600 kr

Relaterade inlägg: