Vad gör mig till en bra assistent?

Innehållsförteckning

Vad gör mig till en bra assistent?

Vad gör mig till en bra assistent?

Förståelse och en positiv attityd Därför bör brukaren försöka hitta personlig assistent som har en positiv attityd som gör att brukaren upplever att den personliga assistenten värdesätter sitt arbete och inte bara arbetar av tiden. Att vara glad och trevlig smittar ofta av sig till brukaren som blir mer avslappnad.

Hur är det att jobba som personlig assistent?

Som personlig assistent får du hjälpa till med allt från vardagssysslor till fritidsintressen och nöjen. Varje kund är unik och det är kundens individuella behov som styr vad du ska göra. Du blir en viktig del för att en annan människas liv ska fungera.

Hur ser en dag ut som personlig assistent?

Jobbet som personlig assistent är svårt och kvalificerat. Det kräver hög social kompetens eftersom du arbetar nära en annan människa. Varje dag ser du till att samhället blir mer jämlikt eftersom du ser till att en person kan delta på lika villkor.

Är det svårt att få jobb som personlig assistent?

Jobbet som personlig assistent är svårt och kvalificerat. Det kräver hög social kompetens eftersom du arbetar nära en annan människa. ... Gemensamt för alla personliga assistenter är att din arbetsledare, med din hjälp, ska kunna leva ett självständigt liv efter sina egna mål och önskemål.

Relaterade inlägg: